RAZVOJ

enerkon-razvoj-web

Stavimo na napredek. Z lastnim razvojem iščemo vedno nove priložnosti za izboljšanje storitve in napredek v gospodarnem ravnanju z naravnimi viri. V sodelovanju s podizvajalci in dobavitelji razvijamo programske pakete in rešitve, delitev stroškov pa že od samega začetka izvajamo na lastnem programskem paketu EnerDel. Poleg tega smo razvili lasten programski paket EnerPis, za uporabo ob sistemu za radijsko odčitavanje števcev EnerPisT, in EnerBus, programski paket za daljinsko odčitavanje števcev po M-Bus. Vse to pa zaokroža Enerkonov spletni portal EnerWEB, ki pomeni neposredno povezavo z uporabniki in partnerji.