STORITVE

enerkon-storitve-web

Konkurenčnost naše ponudbe bistveno zvišuje širok nabor visokoprofesionalnih storitev. Z usposobljenimi sodelavci poskrbimo za svetovanje pri izbiri naprav in sistemov odčitavanja, popis oziroma odčitavanje merilnih naprav, delitev stroškov ogrevanja ter tople in hladne vode, izdelamo pa tudi letna poročila, skladna s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah s več posameznimi deli.