KONTAKT – ZA PODJETJA

PRODAJA – Toplovodi, vodovodi, trgovci in instalaterji


Vida Kern
Vodja prodaje

Telefon: +386 (0) 1 830 34 80
GSM: +386 (0) 31 390 587
Faks: +386 (0) 1 830 34 99
E-pošta: vida.kern@enerkon.si


Maruša Nahtigal

Telefon: +386 (0) 1 830 34 89
GSM: +386 (0) 41 736 547 
Faks: +386 (0) 1 830 34 99
E-pošta: marusa.nahtigal@enerkon.si


Miha Zorec

Telefon: +386 (0) 1 830 34 88
GSM: +386 (0) 31 725 158
Faks: +386 (0) 1 830 34 99
E-pošta: miha.zorec@enerkon.si


PROJEKTI IN SISTEMI


Janez Kodra
Tehnični direktor

Telefon: +386 (0) 1 830 34 81
GSM: +386 (0) 41 923 479
Faks: +386 (0) 1 830 34 99
E-pošta: janez.kodra@enerkon.si


Rok Jekovec

Telefon: +386 (0) 1 830 34 73
GSM: +386 (0) 51 265 752
Faks: +386 (0) 1 830 34 99
E-pošta: rok.jekovec@enerkon.si


TEHNIČNA PODPORA


Rok Jekovec

Telefon: +386 (0) 1 830 34 73
GSM: +386 (0) 51 265 752
Faks: +386 (0) 1 830 34 99
E-pošta: rok.jekovec@enerkon.si 


VEČSTANOVANJSKE STAVBE – ETAŽNI LASTNIKI IN UPRAVNIKI


Delilniki stroškov za toploto, vodomeri, toplotni števci, sistemi
Prodaja in svetovanje

Franc Virijant
Telefon: +386 (0) 1 830 34 90
GSM: +386 (0) 31 504 641
Faks: +386 (0) 1 830 34 99
E-pošta: franc.virijant@enerkon.si


Delilniki stroškov za toploto, vodomeri, toplotni števci in delitve stroškov za toploto
Prodaja in svetovanje

Tadej Gale
Telefon: +386 (0) 1 830 34 85
GSM: +386 (0) 41 244 668
Faks: +386 (0) 1 830 34 99
E-pošta: tadej.gale@enerkon.si


Montaže in premontaže delilnikov stroškov ogrevanja

Telefon: +386 (0) 1 830 34 87
Faks: +386 (0) 1 830 34 99
E-pošta: delilniki@enerkon.si


Delitve stroškov za toploto
Izvajanje in informacije

Kaja Leban Prelovšek
Telefon: +386 (0) 1 830 34 84
GSM: +386 (0) 41 345 780
Faks: +386 (0) 1 830 34 99
E-pošta: kaja.leban@enerkon.si


Večstanovanjske stavbe – etažni lastniki in upravniki – pogodbena razmerja, splošne informacije; delitev stroškov za toploto

Mirjam Drnovšek
Telefon: +386 (0) 1 830 34 87
GSM: +386 (0) 51 327 297
Faks: +386 (0) 1 830 34 98
E-pošta: mirjam.drnovsek@enerkon.si


Reklamacije

E-pošta: reklamacije@enerkon.si


Popisi
Oddaja mesečnih in letnih popisov delilnikov, vodomerov in toplotnih števcev:

E-pošta: popisi@enerkon.si


RAČUNOVODSTVO


Nada Terselič

Telefon: +386 (0) 1 830 34 74
Faks: +386 (0) 1 830 34 98
E-pošta: nada.terselic@enerkon.si  


Mirjam Drnovšek

Telefon: +386 (0) 1 830 34 72
GSM: +386 (0) 51 327 297
Faks: +386 (0) 1 830 34 98
E-pošta: mirjam.drnovsek@enerkon.si