Elektronski delilniki stroškov ogrevanja

Izdelki iz te skupine:

EDSO Q CALORIC 5.5 basic / Ročno odčitavanje delilnika

236-Q5_izrezan-2

EDSO Q CALORIC 5.5 basic uporabljamo za delitev stroškov ogrevanja v sistemih ogrevanja z vertikalnimi vodi in je prilagojen zlasti za okolja, ki ne zahtevajo kompleksnejših rešitev za hiter proces odčitavanja. Stavbe, opremljene z EDSO Q CALORIC 5.5 basic za ročno odčitavanje, nimajo prevelikih stroškov, vendar so prav tako popolno opremljene za merjenje porabe.

Z osnovnim sistemom ročnega odčitavanja  se delilniki odčitavajo vizualno in izmerjeni rezultati popišejo ročno. Iz tega razloga je pri ročnem odčitavanju potreben čas,  kar je pri izbiri opreme potrebno upoštevati.

EDSO Q CALORIC 5.5 basic je enotipalna naprava z inteligentnim sistemom za prepoznavanje načina ogrevanja, ki prikazuje podatke o porabi toplotne energije. Vgrajeni mikroprocesor na podlagi temperature in časa delovanja radiatorja izračuna količino oddane toplotne energije v prostor. Model Q basic lahko prepozna, ali radiator ogreva voda iz cevnega sistema ali gre za ogrevanje iz drugega vira. S tem preprečimo merjenje porabe v času izključenega sistema ogrevanja, kot denimo poleti, ko radiator, glede na njegovo namestitev v prostoru, lahko grejejo sončni žarki.

Programiranje poljubnega dneva ob začetku meseca kot referenčnega dneva omogoča beleženje porabe v natančno enoletnih razmakih. Shranjevanje starih vrednosti in prikaz kontrolne številke omogoča etažnim lastnikom samostojno odčitavanje oziroma samostojno kontrolo odčitanih vrednosti. Kombinacija litijeve baterije in energijsko izjemno varčne elektronike omogoča 10 letno delovanje naprave brez zamenjave baterij – močan argument v prid ekološki primernosti naprave. EDSO Q CALORIC 5.5 basic ima 5-mestni LCD zaslon in je proizveden v skladu s SIST EN 834. Proti nepooblaščenim posegom je naprava zaščitena z varovalno plombo.

EDSO Q CALORIC 5.5 basic je razvit tako, da se lahko s posebnim načinom pritrjevanja namesti na vse vrste radiatorjev in je tudi idealna zamenjava za starejše modele delilnikov. Namesti se lahko na starejše modele podnožij delilnikov, saj obdelani nosilni aluminijasti profil z luknjami ustreza skoraj vsem razporeditvam pritrdilnih vijakov, kar pomeni, da slednjih ni potrebno odstraniti in ponovno privariti.

EDSO  Q CALORIC 5.5 basic je kompatibilen s prejšnjo generacijo EDSO 201S delilnikov stroškov ogrevanja.

Opis

Ročno odčitavanje

EDSO Q CALORIC 5.5 basic + Montažni komplet (enotipalni elektronski delilnik)

EDSO Q CALORIC 5.5 WALK BY – radijski / Odčitavanje na daljavo

Qcaloric5.5_P2-AMR-WB_sr_72dpi3

Enostavno, hitro in zanesljivo. Te tri lastnosti najbolje opišejo Walk by sistem za daljinsko radijsko odčitavanje porabe toplotne energije. Walk by sistem z uporabo mobilnega odčitovalnega seta omogoča cenovno ugodno in enostavno daljinsko odčitavanje s hojo “mimo”. Odčitovalcu ni več potrebno vstopati v strankino stanovanje oz. pisarno. Svojo službo opravlja v naprej dogovorjenem terminu odčitavanja – v manjših stavbah pa v večini primerov tudi zunaj stavbe. Dogovarjanje in usklajevanje ter strankina prisotnost na dan odčitavanja niso več potrebni.

EDSO Q CALORIC 5.5 WALK BY

EDSO Q CALORIC 5.5 WALK BY je dvotipalna naprava, ki jo uporabljamo v sklopu sistema WALK BY za daljinsko odčitavanje. EDSO Q CALORIC 5.5 WALK BY služi natančnemu merjenju porabe toplotne energije radiatorja, ima 5-mestni LCD zaslon in je proizvedena tako, da omogoča uporabniku natančen pregled lastne porabe toplotne energije, brez pritiskanja na gumb . Posamezni podatki se izmenjujoče, v približno 5 sekundnem cikličnem intervalu, prikazujejo na zaslonu  ves čas trajanja celotne življenjske dobe baterije. EDSO Q WALK BY je naprava, izdelana skladno s SIST EN 834, napaja pa jo baterija z življenjsko dobo 10 let. Proti nepooblaščenim posegom je naprava zaščitena z varovalno plombo. Montaža EDSO Q CALORIC 5.5 WALK BY se izvede na posamezen radiator neodvisno od tipa radiatorja (rebrasti, ploščati, lestev, …). EDSO Q CALORIC 5.5 WALK BY je tudi idealna zamenjava za starejše modele delilnikov. Namesti se lahko na starejše modele podnožij delilnikov, saj obdelani nosilni aluminijasti profil z luknjami ustreza skoraj vsem razporeditvam pritrdilnih vijakov, kar pomeni, da slednjih ni potrebno odstraniti in ponovno privariti.

EDSO Q CALORIC 5.5 WALK BY je kompatibilen s prejšnjo generacijo EDSO WALK BY delilnikov stroškov ogrevanja.

Delovanje WALK BY sistema

EDSO Q CALORIC 5.5 WALK BY posreduje podatke o porabi energije na prenosno sprejemno enoto v nastavljenem terminu. Poleg tega je možno odčitati porabo tudi za zadnjih 18 mesecev. Odčitovalec za odčitavanje merilnih naprav potrebuje mobilni odčitovalni set. Mobilni odčitovalni set vsebuje mobilno sprejemno enoto in dlančnik oz. prenosnik z ustreznim programom. Sprejemna enota zbira radijske signale in jih, ko je preverjena pravilnost, preko bluetooth povezave pošlje v dlančnik oz. prenosnik.

Program nameščen na dlančniku oz. prenosniku omogoča odčitovalcu poleg prikaza porabe tudi trenutno število že odčitanih merilnikov. Po odčitanju vseh merilnikov lahko odčitovalec zapusti objekt. Ob vrnitvi na delovno mesto podatke še izvozi in shrani, v npr. obračunski program.

V WALK BY sistem odčitavanja, lahko poleg elektronskih delilnikov stroškov ogrevanja, kadar koli dodamo tudi stanovanjske vodomere Sistem V +m ali Sistem MK +m  za hladno in toplo vodo ali druge tipe merilnikov z impulznim izhodom.

Opis

Daljinsko odčitavanje (WALK BY)

EDSO Q CALORIC 5.5 AMR / WALK BY + Montažni komplet (dvotipalni radijski elektronski delilnik)

EDSO Q CALORIC 5.5 AMR – radijski / Odčitavanje preko centralne enote ali na daljavo

Qcaloric5.5_P2-AMR-WB_sr_72dpi3

TeleKontrol-RADIO, sistem centralnega odčitavanja merilnikov, je vodilni sistem radijske tehnologije na trgu.  Vsa odjemna mesta  v gospodinjstvih lahko merimo z merilnimi  napravami, izmerjene vrednosti pa brezžično prenesemo v centralne enote – zbirna mesta sistema. Zahvaljujoč nenehni izmenjavi podatkov med napravami, ima vsaka izmed centralnih enot shranjene vse podatke o porabi, kar pomeni, da so vsi podatki vedno dosegljivi, le te pa lahko pridobimo iz centralnih enot preko različnih vmesnikov.

EDSO Q CALORIC 5.5 AMR

EDSO Q CALORIC 5.5 AMR je dvotipalna naprava, ki ima 5-mestni LCD zaslon in je proizvedena tako, da omogoča uporabniku natančen pregled lastne porabe toplotne energije. Naprava je proizvedena brez gumbov, saj se podatki izmenjujoče, ciklično v približno 5 sekundnem intervalu, prikazujejo na zaslonu delilnika ves čas trajanja življenjske dobe baterije. EDSO Q CALORIC 5 AMR je naprava, izdelana skladno s SIST EN 834, napaja pa jo baterija z življenjsko dobo 10 let. Proti nepooblaščenim posegom je naprava zaščitena z varovalno plombo.

Montaža EDSO Q CALORIC 5.5 AMR se izvede na posamezen radiator neodvisno od tipa radiatorja (rebrasti, ploščati, lestev, …). EDSO Q CALORIC 5 AMR je tudi idealna zamenjava za starejše modele delilnikov. Namesti se lahko na starejše modele podnožij delilnikov, saj obdelani nosilni aluminijasti profil z luknjami ustreza skoraj vsem razporeditvam pritrdilnih vijakov, kar pomeni, da slednjih ni potrebno odstraniti in ponovno privariti.

EDSO Q CALORIC 5.5 AMR je kompatibilen s prejšnjo generacijo EDSO AMR delilnikov stroškov ogrevanja.

Delovanje sistema TeleKontrol-RADIO

EDSO Q CALORIC 5.5 AMR delilnik uporabljamo v sklopu sistema centralnega odčitavanja TeleKontrol-RADIO. Sistem TeleKontrol-RADIO  tvorijo EDSO Q CALORIC 5.5 AMR in centralne enote AMR. EDSO Q CALORIC 5.5 AMR brezžično posreduje podatke o porabi energije ogrevanja na centralno enoto AMR, kjer je možno odčitati dnevno (trenutno) porabo in porabo za zadnjih 18 mesecev. Odčitavanje centralnih enot AMR lahko poteka preko vmesnika neposredno preko centralne enote ali pa daljinsko preko GSM komunikacije ali IP komunikacije (ethernet).
Glavna prednost  sistema TeleKontrol-RADIO je, da se odčitavanje porabe lahko izvaja direktno iz obračunske pisarne. Podatki zbrani na ta način so  uporabni za vodenje statistike porabe v gospodinjstvih in industriji.

V sistem centralnega odčitavanja TeleKontrol-RADIO, lahko poleg elektronskih delilnikov stroškov ogrevanja, kadar koli dodamo tudi stanovanjske vodomere Sistem V +m ali Sistem MK +m  za hladno in toplo vodo ali druge tipe merilnikov z impulznim izhodom.

Opis

Daljinsko odčitavanje (centralne enote)

EDSO Q CALORIC 5.5 AMR / WALK-BY + Montažni komplet (dvotipalni radijski elektronski delilnik)