EnerM-Bus

EnerM-Bus sistem za daljinsko in centralizirano odčitavanje

Izdelki iz te skupine:

EnerM-Bus sistem za daljinsko odčitavanje

EnerM-Bus

Enerkonov sistem za daljinsko in centralizirano odčitavanje povezuje v stavbi nameščene merilne naprave (toplotne števce, vodomere, plinske števce, električne števce) v merilno enoto, ki omogoča daljinsko ali centralizirano odčitavanje po standardiziranem M-Bus protokolu. Modularno zasnovan sistem omogoča prilagodljivo uporabo. Za različne primere uporabe je na voljo več različnih centralnih komponent.
EnerM-Bus je sinonim za edinstveno rešitev. Enerkon kot dobavitelj ponuja celostno zaokroženo ponudbo – od merilne opreme (toplotni števci, vodomeri) – preko komunikacijskih poti (komunikacijski moduli, M-Bus centrale) – do zaokrožene ponudbe s programsko opremo za odčitavanje.

Prednosti:
• odčitavanje števcev brez vstopa v stanovanja ali objekt,
• prihranek pri času,
• hiter elektronski prenos podatkov – brez napak,
• možna integracija ostalih M-Bus naprav drugih proizvajalcev,
• analiza podatkov za optimizacijo porabe energije.

Dokumenti izdelka:

Tehnični prospekt

Elvaco M-Bus sistem centralnega odčitavanja

Izdelki iz te skupine:

CMe2100 GSM/GPRS (gen.3)

CMe2100 GSM/GPRS M-Bus centralna enota

Nova generacija (gen.3) M-Bus centralne enote CMe2100 GSM/GPRS ima izboljšan M-Bus priključek za različne tipe kablov. Centralna enota se lahko preko IR vmesnika poveže z dodatnimi razširitvenimi moduli, odvisno od števila naprav.

Centralna enota omogoča:

 • nastavljanje terminov samodejnega odčitavanja,
 • direktna konfiguracija naprave preko SMS ali USB vmesnika,
 • prenos odčitkov na spletni portal EnerWEB, FTP, HTTP in elektronsko pošto,
 • možnost odčitavanja do 128 naprav,
 • konfiguracijo naprave in nadgradnjo strojno-programske opreme na daljavo.

Opis

Št. Artikla
CMe2100 GSM/GPRS M-Bus master za 8 naprav 1050123

Dokumenti izdelka:

Tehnični prospekt

CMeX50 Wireless M-Bus

CMeX50-300x297

je samostojna Wireless M-Bus centralna enota, namenjena odčitavanju naprav preko RS232 kabelske povezave in programske opreme. Z napravo je mogoče odčitavati do 32 števcev priključenih na žično M-Bus povezavo, ter 500 merilnikov, ki so v brezžičnem (Wireless) M-Bus omrežju.

Opis

Št. Artikla

CMeX50 Wireless M-Bus master za 500 / 32 naprav

1050062

Dokumenti izdelka:

Tehnični prospekt

CMeX10S-13S

261-CMeX

So samostojne M-Bus centralne enote, namenjene odčitavanju priključenih naprav preko RS232 kabelske povezave in programske opreme.

Vse M-Bus centrale je možno nadgraditi za daljinsko odčitavanje preko GPRS ali LAN povezave.

Opis

Št. Artikla

CMeX10 za 32 naprav IR

1050009

CMeX11 za 64 naprav IR

1050050

CMeX10S za 32 naprav IR/RS232

1050059

CMeX11S za 64 naprav IR/RS232

1050060

CMeX12S za 128 naprav IR/RS232

1050051

CMeX13S za 256 naprav IR/RS232

1050052

Dokumenti izdelka:

Tehnični prospekt

CMe3100 TCP/IP M-Bus centralna enota

CMe3100

Ključne lastnosti:

 • enostavna montaža, konfiguracija in odčitavanje preko spletnega vmesnika,
 • ne potrebuje dodatne programske opreme,
 • možnost nastavljanja terminov samodejnega odčitavanja,
 • prenos odčitkov števcev na FTP strežnik, HTTP in elektronsko pošto,
 • možnost odčitavanja do 256 M-Bus naprav,
 • preprosto dodajanje razširitvenih modulov preko vgrajenega IR vmesnika,
 • nadgradnja strojno-programske opreme na daljavo.

Opis

Št. Artikla
CMe3100 LAN / 8 slaves (v IP55 plastičnem ohišju - CM BOX 12)1100191
CMe3100 LAN + CMeX10S M-Bus Master / 32 slaves IR/RS232 (v IP55 plastičnem ohišju - CM BOX 12)1100192
CMe3100 LAN + CMeX11S M-Bus Master / 64 slaves IR/RS232 ( v IP55 plastičnem ohišju - CM BOX 12)1100193
CMe3100 LAN + CMeX12S M-Bus Master / 128 slaves IR/RS232 (v IP55 plastičnem ohišju - CM BOX 12)1100194
CMe3100 LAN + CMeX12S M-Bus Master / 256 slaves IR/RS232 (v IP55 plastičnem ohišju - CM BOX 12)1100195

Dokumenti izdelka:

Tehnični prospekt

Diehl Metering M-Bus centralne enote Izar-Center

Izdelki iz te skupine:

IZAR-CENTER Set

255-HYDRO_CENTER_SET-2

je namenjen odčitavanju števcev na mestu vgradnje samega seta in omogoča odčitati le trenutne vrednosti vseh priključenih števcev. Podatke je možno iz centralne enote odčitati z direktnim priklopom osebnega računalnika na centralno enoto, preko USB/RS232 izhoda.

Opis

Št. Artikla

IZAR-CENTER Set 25 (v IP55 plastičnem ohišju)

53500116

IZAR-CENTER Set 60 (v IP55 plastičnem ohišju)

3005777

IZAR-CENTER Set 120 (v IP55 plastičnem ohišju)

3005778

IZAR-CENTER Set 250 (v IP55 plastičnem ohišju)

3005780

Dokumenti izdelka:

Tehnični prospekt

IZAR-CENTER Set Memory

255-HYDRO_CENTER_SET-2

je namenjen odčitavanju števcev na mestu vgradnje samega seta in omogoča odčitati trenutne vrednosti vseh priključenih števcev, kot tudi nastavitev ciklusa samodejnega odčitavanja števcev in shranjevanje podatkov z realnim časom v interni pomnilnik (256Mbyte spomina za cca. 500.000 izmerjenih vrednosti). IZAR-CENTER Set Memory omogoča tudi kasnejšo dograditev analognega, ISDN ali GSM modema (glej Izar-center Set GSM).

Podatke je možno iz centralne enote odčitati na sledeče načine:

 • z neposredno povezavo na računalnik preko USB vmesnika
 • z neposredno povezavo na Ethernet LAN
 • preko RS232 vmesnika (za PC, Analogni/GSM/GPRS modem).

Opis

Št. Artikla

IZAR-CENTER Set 25 M (v IP55 plastičnem ohišju)

53500095

IZAR-CENTER Set 60 M (v IP55 plastičnem ohišju)

3009947

IZAR-CENTER Set 120 M (v IP55 plastičnem ohišju)

3005782SET

IZAR-CENTER Set 250 M (v IP55 plastičnem ohišju)

3009956

Dokumenti izdelka:

Tehnični prospekt

IZAR-CENTER Set GSM

256-HYDRO_CENTER_SET-3

je namenjen posrednemu odčitavanju števcev npr. iz pisarne oz. upravniškega nadzornega centra. Za vzpostavitev komunikacije z Izar-center Set-GSM enoto je potrebno v pisarni namestiti analogni ali GSM modem. IZAR-CENTER Set GSM omogoča odčitati trenutne vrednosti vseh priključenih števcev, kot tudi nastavitev ciklusa samodejnega odčitavanja števcev in shranjevanje podatkov z realnim časom v interni pomnilnik (256Mbyte spomina za cca. 500.000 izmerjenih vrednosti) in prenos pomnilnika po GSM komunikaciji. Poleg GSM načina odčitavanja je možno dobiti odčitke tudi na načine, kot pri IZAR-CENTER Set Memory.

Opis

Št. Artikla

IZAR-CENTER Set 25 M GSM
Izar-center 25 memory +GSM modem v IP55 plastičnem ohišju

53500099

IZAR-CENTER Set 60 M GSM
Izar-center 60 memory + GSM modem v IP55 plastičnem ohišju

3009945

IZAR-CENTER Set 120 M GSM
Izar-center 250 memory + GSM modem v IP55 plastičnem ohišju

-

IZAR-CENTER Set 250 M GSM
Izar-center 250 memory + GSM modem v IP55 plastičnem ohišju

3009955

Dokumenti izdelka:

Tehnični prospekt

Pretvorniki impulzov (impulz / M-Bus)

Izdelki iz te skupine:

Povezljivost in prenos podatkov v različne Enerkonove programske rešitve

EnerM-Bus omogoča prikazovanje in izvoz podatkov za nadaljnjo uporabo v različnih programskih aplikacijah, ki so rezultat lastnega razvoja podjetja Enerkon.

Izdelki iz te skupine:

EnerBus programski paket

enerbus2

Programski paket EnerBus je namenjen centraliziranemu spremljanju števcev z M-Bus izhodom, shranjevanju odčitanih podatkov v podatkovno bazo in nadaljnji obdelavi podatkov. Namenjen je podjetjem, ki se ukvarjajo tudi z centraliziranim odčitavanjem M-Bus merilnih naprav v večstanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih. Poleg naštetega je programski paket primeren tudi za uporabnike,ki želijo v poljubnem časovnem bdobju s pomočjo ustrezne strojnein programske aplikacije nadzirati porabo toplote, vode ali plina ter na ta način lahko pripomorejo k večji energetski učinkovitosti. Primeren je tudi za pripravo obračunskih podatkov.

Opis

IZAR-CENTER Software SI - Windows

EnerBus Software

Zagon sistema Serviser / dan

Dokumenti izdelka:

Tehnični prospekt

EnerWEB spletna aplikacija

Spletno aplikacijo EnerWEB lahko uporabljamo za enostaven tabelarični in grafični prikaz o porabi po števcih. Podatki so dostopni preko spletnega brskalnika, za kar potrebujemo le internetni dostop. Uporabniki s pomočjo EnerWEB-a lahko enostavno inučinkovito:
• pregledujejo porabo s pomočjo grafičnih prikazov,
• prenašajo podatke o odčitkih in/ali delitvah preko spletnega brskalnika z uporabo uporabniškega imena in gesla,
• nadzirajo delovanje in porabo na merilnih mestih,
• izvažajo prikazane podatke v podporne poslovne programe za obračun, planiranje, optimizacijo omrežja, napovedi,…

Opis

Prikaz podatkov na EnerWEB
Poročila in prenosi podatkov
Najem opreme in prikaz podatkov na EnerWEB

Dokumenti izdelka:

Tehnični prospekt