EquaScan oprema za odčitavanje in parametriranje

Izdelki iz te skupine:

EquaScan oprema za odčitavanje in parametriranje

MasterRF-Recovered

MasterRF služi kot radijska enota za dvosmerno komunikacijo z Itron EquaScan elektronskimi delilniki stroškov ogrevanja in moduli števcev (stanovanjski vodomeri, toplotni števci). MasterRF se preko Bluetooth povezuje na tablico/prenosni računalnik/PC, kjer je nameščen programski paket EquaScan software. Enota ima 4 signalizacijske led diode, ki podajajo informacijo o delovanju. MasterRF ima interni pomnilnik za 16.000 podatkovnih nizov, kar uporabniku omogoča odčitavanje na terenu brez sočasne uporabe tablice ali prenosnega računalnika. Inovativno upravljanje kolizije podatkov zagotavlja zanesljivo in optimalno podatkovno izmenjavo!

 

Opis

EquaScan MASTERRF kompaktna radijska oddajno sprejemna enota
EquaScan induktivna optična glava za parametriranje in branje EquaScan:eHCA/eHCARF,wMIURF,hMIURFOpomba: induktivni princip zagotavlja hitrejšo komunikacijo v primerjavi z Opto IrDa!

Dokumenti izdelka:

Brošura