ITRON rešitve

EquaScan mobilni sistem odčitavanja števcev, ki omogoča posredovanje podatkov vsak dan, skozi celo leto! Zanesljive in učinkovite rešitve za samodejno odčitavanje porabe toplotne energije in vode postajajo vse bolj pomembne tako za izvajalce obračuna porab [...] preberi več

EquaScan mobilni sistem odčitavanja števcev, ki omogoča posredovanje podatkov vsak dan, skozi celo leto!

Zanesljive in učinkovite rešitve za samodejno odčitavanje porabe toplotne energije in vode postajajo vse bolj pomembne tako za izvajalce obračuna porabe le-teh, kot tudi za upravnike večstanovanjskih objektov. Inovativni Walk By radijski sistem je razvit posebej v namen izpolnitve zahtev, ki jih takšna podjetja imajo. Sistem omogoča učinkovito, hitro in varno zbiranje podatkov delilnikov stroškov ogrevanja, vodomerov in toplotnih števcev. S pomočjo dvosmerne radijske komunikacije in inovativnega upravljanja podatkovnih prenosov sistem zagotavlja hitrejše branje vgrajenih radijskih naprav, kot so komunikacijski moduli za stanovanjske vodomere, obračunski vodomeri in delilniki stroškov ogrevanja. Tako vstop v stanovanje ni več potreben, predstavljen način zbiranja podatkov z mobilno radijsko enoto MasterRF pa izključi možnost napak, ki se lahko pojavijo pri ročnem odčitavanju. EquaScan Walk By povezuje vse stanovanjske števce kot npr.: stanovanjske vodomere in toplotne števce v radijsko odčitavanje.

Prednosti

  • tovarniško nameščeni, možna tudi naknadna namestitev EquaScan modulov na obstoječe vodomere sistem V +m ali MK +m in toplotne števce Integral-V UltraMaXX,
  • EquaScan sistem (Walk By) ne potrebuje omrežnega napajanja, vse komponente so baterijsko napajane,
  • radijska komunikacija je na voljo 365 dni v letu,
  • vse podatke je mogoče poljubno prebirati oz. jih izvažati, daljši domet RF signala!
zapri

Preusmerjam!