Sistem MK +m / Sistem merilnega vložka

Sodobni vodomeri združujejo merilno natančnost in dolgotrajno zanesljivost meritev ter izpolnjujejo zahteve, ki jih predpisuje zakonodaja (Zakon o meroslovju, Pravilnik o merilnih instrumentih), poleg tega pa je njihova montaža več kot enostavna. To pomeni, da bo inštalater hitro in varno na [...] preberi več

Sodobni vodomeri združujejo merilno natančnost in dolgotrajno zanesljivost meritev ter izpolnjujejo zahteve, ki jih predpisuje zakonodaja (Zakon o meroslovju, Pravilnik o merilnih instrumentih), poleg tega pa je njihova montaža več kot enostavna. To pomeni, da bo inštalater hitro in varno namestil merilno napravo, zamenjava le te po izteku overitvenega obdobja pa bo prav tako enostavna in hitra. Pri tem bodo stroški merjenja za uporabnika nizki in pregledni.

Mnoge Allmessove inovacije so omogočile uporabo vodomerov skoraj na vseh področjih. Danes lahko le redko naletite na merilni problem, ki ga ne bi mogli rešiti z uporabo Allmessovih vodomerov in dodatne opreme.
Od leta 2005 dalje lahko vse Allmess vodomere +m nadgradite z radijskim, M-Bus ali impulznim modulom, preko katerih se lahko daljinsko odčitujejo. Podatke vodomerov preko daljinskega odčitavanja je možno dobiti neomejenokrat.

Z Allmess-Enerkonovim M-Bus in radijskim sistemom, s katerim so lahko opremljeni Allmess vodomeri, je daljinsko odčitavanje prilagojeno tudi najpomembnejšim servisnim standardom.

Napotek: pri uporabi sanitarnih tlačnih izplakovalnikov pazite na pretok in tlačni padec ter uporabite vodomere s Qn = 2,5 m 3/h.

Priporočamo uporabo izključno originalnih Allmess vgradnih kompletov EAT ter merilnih vložkov MES, kajti le ti zagotavljajo pravo kakovost!

Montažni ključ

Uporabljali ga boste še po več letih, kajti ne pozabite na redno overjanje:

  • Vodomeri za toplo vodo na vsakih 5 let
  • Vodomeri za hladno vodo na vsakih 5 let

Zanesljiva prva montaža in hitra zamenjava pri rednem
overjanju:

  • Allmessov sistem MK z merilnim vložkom
zapri

Preusmerjam!