Walk By

ITRON rešitve

EquaScan mobilni sistem odčitavanja števcev, ki omogoča posredovanje podatkov vsak dan, skozi celo leto! Zanesljive in učinkovite rešitve za samodejno odčitavanje porabe toplotne energije in vode postajajo vse bolj pomembne tako za izvajalce obračuna porab [...] preberi več

EquaScan mobilni sistem odčitavanja števcev, ki omogoča posredovanje podatkov vsak dan, skozi celo leto!

Zanesljive in učinkovite rešitve za samodejno odčitavanje porabe toplotne energije in vode postajajo vse bolj pomembne tako za izvajalce obračuna porabe le-teh, kot tudi za upravnike večstanovanjskih objektov. Inovativni Walk By radijski sistem je razvit posebej v namen izpolnitve zahtev, ki jih takšna podjetja imajo. Sistem omogoča učinkovito, hitro in varno zbiranje podatkov delilnikov stroškov ogrevanja, vodomerov in toplotnih števcev. S pomočjo dvosmerne radijske komunikacije in inovativnega upravljanja podatkovnih prenosov sistem zagotavlja hitrejše branje vgrajenih radijskih naprav, kot so komunikacijski moduli za stanovanjske vodomere, obračunski vodomeri in delilniki stroškov ogrevanja. Tako vstop v stanovanje ni več potreben, predstavljen način zbiranja podatkov z mobilno radijsko enoto MasterRF pa izključi možnost napak, ki se lahko pojavijo pri ročnem odčitavanju. EquaScan Walk By povezuje vse stanovanjske števce kot npr.: stanovanjske vodomere in toplotne števce v radijsko odčitavanje.

Prednosti

  • tovarniško nameščeni, možna tudi naknadna namestitev EquaScan modulov na obstoječe vodomere sistem V +m ali MK +m in toplotne števce Integral-V UltraMaXX,
  • EquaScan sistem (Walk By) ne potrebuje omrežnega napajanja, vse komponente so baterijsko napajane,
  • radijska komunikacija je na voljo 365 dni v letu,
  • vse podatke je mogoče poljubno prebirati oz. jih izvažati, daljši domet RF signala!
zapri

Izdelki iz te skupine:

EquaScan oprema za odčitavanje in parametriranje

EquaScan oprema za odčitavanje in parametriranje

MasterRF-Recovered

MasterRF služi kot radijska enota za dvosmerno komunikacijo z Itron EquaScan elektronskimi delilniki stroškov ogrevanja in moduli števcev (stanovanjski vodomeri, toplotni števci). MasterRF se preko Bluetooth povezuje na tablico/prenosni računalnik/PC, kjer je nameščen programski paket EquaScan software. Enota ima 4 signalizacijske led diode, ki podajajo informacijo o delovanju. MasterRF ima interni pomnilnik za 16.000 podatkovnih nizov, kar uporabniku omogoča odčitavanje na terenu brez sočasne uporabe tablice ali prenosnega računalnika. Inovativno upravljanje kolizije podatkov zagotavlja zanesljivo in optimalno podatkovno izmenjavo!

Opis

EquaScan MASTERRF
kompaktna radijska oddajno sprejemna enota

EquaScan induktivna optična glava
za parametriranje in branje EquaScan:eHCA/eHCARF,wMIURF,hMIURF

Opomba: induktivni princip zagotavlja hitrejšo komunikacijo v primerjavi z Opto IrDa!

Dokumenti izdelka:

Brošura /

Programski paket EquaScan

Programski paket EquaScan

2

Programska oprema za enostavno programiranje in odčitavanje delilnikov stroškov ogrevanja, ter vodomerov in toplotnih števcev z nameščenimi EquaScan RF moduli. Omogoča kreiranje seznama naprav, odčitavanje in izvoz odčitkov, za obdelavo v obračunskih in podpornih programskih rešitvah uporabnika.

Opis

EquaScan software instalacijski paket

Instalacijski paket z vključeno montažno knjigo

EquaScan software licenca

Licenca za uporabnika

Dokumenti izdelka:

Brošura /

QUNDIS rešitve

Q WALK BY Mobilni sistem. Zanesljivo delovanje že ob obhodu stavbe. Q Walk by - za odčitavanje dostop do mesta vgradnje ni potreben. Odčitovalec podatke pridobiva s pomočjo prenosnega radijskega spre [...] preberi več

Q WALK BY

Mobilni sistem. Zanesljivo delovanje že ob obhodu stavbe.

Q Walk by - za odčitavanje dostop do mesta vgradnje ni potreben. Odčitovalec podatke pridobiva s pomočjo prenosnega radijskega sprejemnika, ki v odvisnosti od obsega stavbe v ali izven nje ob izvajanju odčitavanja sprejema in beleži podatke iz delilnikov in števcev. Postopek je poenostavljen, ker odpade terminsko usklajevanje z uporabniki, prav tako niso potrebne nobene posebne priprave za izvedbo odčitavanja.

 Hitra in preprosta rešitev

Q walk-by sistem je sestavljen iz delilnikov in števcev, ki s predhodno nastavljenim časom oddajanja pošiljajo podatke o porabi. Prenosni radijski sprejemnik sprejema podatke in jih preko Bluetooth vmesnika brezžično prenese na tablični ali prenosni računalnik. Programska oprema na tabličnem ali prenosnem računalniku pa omogoča vpogled v trenutno fazo odčitavanja. Po končanem odčitavanju se podatki lahko enostavno izvozijo (npr. v obračunski program).

 Prednosti Q walk-by:

  • nizki operativni stroški,
  • enostaven in hiter postopek odčitavanja,
  • prihranek pri času,
  • daljinsko odčitavanje brez vstopa v stanovanje,
  • hiter elektronski prenos podatkov.
zapri

Izdelki iz te skupine:

Komponente sistema WALK BY

Opis

Radijski elektronski delilnik stroškov ogrevanja (EDSO) Q caloric 5.5 WALK BY / AMR

Radio-Modul FM4 +m WALK BY

Radio-Modul FM4 Pulz (za merilnike z impulznim izhodom) WALK BY

Dokumenti izdelka:

Brošura

WALK BY SET za radijski sistem WALK BY-Radio

Q_log_5.5_walk-by_data_collector_sr_72dpi
142780403960241

To je programska in strojna oprema za odčitavanje podatkov v sistemu Walk by. Odčitavati je mogoče elektronske delilnike stroškov ogrevanja, vodomere in toplotne števce. Programska oprema deluje v okolju Windows.

Svetujemo, da odčitavanje sistema Walk by izvaja podjetje Enerkon. V primeru ustreznega šolanja pa lahko to samostojno izvajajo stranke (npr. upravniki objektov, komunalna podjetja…)

Dokumenti izdelka:

Brošura