Lahko sami preverimo porabo na delilniku?

Da. Na zaslonu delilnika se prikazujejo različni podatki, kar je opisano in prikazano za vsak tip delilnika posebej na spodnjih alinejah. Opomba: posamezni prikazi so odvisni tudi od samega sprogramiranja delilnikov in starosti delilnika (spominske vrednosti) 
 
Slike v pripravi…

FAQ