Kako si lahko sam izračunam kakšen bo strošek za ogrevanje v tem mesecu?

Samostojen izračun ni mogoč, saj je potrebno sešteti stanja vseh delilnikov v objektu.

FAQ