Ali Enerkon izvaja tudi obračun?

Ne. Podjetje Enerkon je izvajalec delitve stroškov ogrevanja, in ne obračuna. Podjetje Enerkon posreduje upravniku oziroma dobavitelju toplotne energije procentualno izražene deleže za vsako stranko, upravnik oz. dobavitelj toplotne energije pa te deleže finančno ovrednoti.

FAQ