Odkar imam delilnike plačam več. Zakaj?

Delilniki stroškov ogrevanja so namenjeni pravičnejšemu obračunavanju porabe toplotne energije in kot sami nimajo funkcije varčevanja. Poraba toplote je odvisna od bivalnih navad posameznikov.  Za varčevanje se priporoča vgradnja termostatskih ventilov.
 V praksi se je izkazalo, da večstanovanjski objekti, ki imajo vgrajene delilnike stroškov ogrevanja prihranijo na letni ravni od 20% do 35% stroškov za ogrevanje.

FAQ