Ali lahko odčitavanje izvaja naročnik sam, ali le obvezno podjetje Enerkon?

Po dogovoru je možno, da naročnik (upravnik, etažni lastniki) sami izvajajo odčitavanje in delitev porabe ogrevanja in vode, ob nakupu potrebne programske in strojne opreme.

FAQ