Ali je delilnike potrebno overjati na predpisano periodo (5 let)?

Ne, delilnik ni potrebno overjati in testirati na obdobje 5 let, tako kot je le-to potrebno izvajati pri toplotnih števcih in vodomerih.

FAQ