Kaj se zgodi z delilnikom po preteku 10 let? Ali se ga lahko nadalje obnavlja (npr. menja le baterijo)?

Po preteku 10 let je iz tehnološkega vidika smiselno zamenjati delilnik v celoti. Menjava baterije  po 10 letih ni smiselna iz sledečih razlogov:
  • Razvoj in tehnologija gredo naprej, zato je ne smiselno uporabljati zastarelo tehnologijo v obdobju naslednjih 10 let, kar pomeni skupno 20 let. 
  • Elektronske komponente delilnikov se starajo, čemur se ni možno izogniti, znano pa je dejstvo, da se s časom točnost meritev poslabšuje, zato ni možno zagotavljati predpisanih točnosti meritev.  
  • Večina danes vgrajenih delilnikov se odčituje preko različnih sistemov daljinskega odčitavanja, kateri se stalno razvijajo, so iz dneva v dan bistveno naprednejši in zmoglivejši. Dejstvo je, da bo tehnologija vgrajena danes čez 10 let zastarela in verjetno nezadostna za potrebe takratnega časa.
Glede načina merjenja ločimo delilnike:
  • eno tipalne
  • dvo tipalne
Glede na konstrukcijsko izvedbo ločimo delilnike:
  • kompaktna izvedba
  • s podaljšanim tipalom

FAQ