REFERENCE

Našim storitvam, proizvodom in sistemom zaupajo odjemalci po vsej Sloveniji:

  • Dobavitelji daljinskega ogrevanja / hlajenja
  • Dobavitelji vode
  • Podjetja za trgovsko in / ali inštalatersko dejavnost
  • Podjetja za dejavnost upravljanja stavb
  • Podjetja za avtomatizacijo procesov in sistemsko integracijo
  • Podjetja za proizvodno in vzdrževalno dejavnost
  • Končni potrošniki