Celostne rešitve ENERKON

CELOSTNE REŠITVE NA PRODROČJU
VODOVODOV IN TOPLOVODOV

Temelj Enerkonovih rešitev predstavljajo pametni vodomeri in merilniki toplotne energije, ki omogočajo povezavo z najnovejšimi IoT tehnologijami, katere so ključ za enostaven vstop v digitalizacijo procesov. Vodomere in merilnike toplotne energije lahko nadgradimo z rešitvami, ki poleg spremljanja porabe vode in toplote omogočajo tudi analiziranje porabe, vse skupaj pa zaokrožujemo s strokovno tehnično podporo. Naše rešitve omogočajo učinkovit nadzor nad porabo in celotnim omrežjem, kar vodi k optimizaciji le-tega in služi kot osnovno orodje za odkrivanje vodnih in toplotnih izgub.


PAMETNI VODOMERI

za napredne rešitve odčitavanja Walk-By, Drive-By, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT.

PAMETNI MERILNIKI TOPLOTNE ENERGIJE

za napredne rešitve odčitavanja Walk-By, Drive-By, LoRaWAN, NB-IoT.
Omogočajo tudi povezave v industrijske aplikacije s komunikacijskimi moduli Modbus RTU/ KMP TCP/IP, LON FT-10, Analogni, BACnet MS/TP.

NAPREDNE REŠITVE
ZBIRANJA ODČITANIH PODATKOV

za za zaščito prihodka, alarmiranje v realnem času, ozaveščanje odjemalcev in upravljanje delovne sile

IOT
M-BUS
RFWireless
M-bus

GPRSData
logging

MODBUS RS485
MODBUS
TCP/IP


NAPREDNA ANALITIKA

za učinkovit vpogled v vodovodna distribucijska omrežja

Popoln pregled nad omrežjemNRW
Detekcija lokacij puščanja.
Manjše izgube,
nižji hidravlični
tlaki, nižji stroški
obratovanja
sistema.
Lažja določitev
prednostnih
sanacijskih
območij
omrežja.