NOV PRAVILNIK O NAČINU DELITVE

Obiskovalce naše spletne strani obveščamo, da je bil v Uradnem listu št. 61/2016 z dne 23.9.2016 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki je pričel veljati 24.9.2016. Pravilnik je dostopen na povezavi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12890

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov, vezanih na delilnike in delitve stroškov. Dokument je dostopen na povezavi:

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/delitev_stroskov/
pravilnik_delitev_stroskov_qa_okt_2016.pdf

Prav tako je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo pojasnilo o delitvi stroškov ogrevanja. Dokument je dostopen na povezavi:

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/delitev-stroskov-za-energijo/pravilnik-delilniki/pojasnilo-2016/

Za morebitne dodatne informacije glede novega Pravilnika smo dosegljivi na naših kontaktih: delilniki@enerkon.si; 01/830 34 87; 01/830 34 84.