NOVA POOBLAŠČENA SERVISA VODOMEROV

Obveščamo vas, da smo razširili mrežo pooblaščenih servisov za vodomere proizvajalcev ITRON in HYDROMETER.

Novo pooblaščeno podjetje za servisiranje in overjanje vodomerov:

JP VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o.
Laboratorij za kontrolo vodomerov
Vodovodna cesta 90
1000 LJUBLJANA

Novo pooblaščeno podjetje za servisiranje vodomerov:

EKOMOT ARTIČE d.o.o.
Artiče 51c
8253 ARTIČE

Z razširitvijo mreže pooblaščenih servisov vodomerov, želimo poslovnim partnerjem zagotoviti kvaliteten servis.