Itron podpisal pogodbo za izgradnjo pametnega omrežja merjenja porabe vode za 425.000 odjemnih mest

Pogodba je bila podpisana z Cleveland Devision of Water, ki je med največjimi distributerji pitne vode v ZDA. 425.000 odjemalcem bo omogočeno koristiti prednosti avtomatiziranega fiksnega omrežja. Implementacija sistema fiksnega omrežja poudarja željo mesta Cleveland po zagotovitvi napredne in zanesljive podpore odjemalcem, kot tudi njihove dolgoročne vizije po uporabi naprednih tehnologij.

Projekt pametnega merjenja obsega dobavo 425.000 radijskih modulov za vodomere, infrastrukturo fiksne mreže in pripadajočo programsko opremo. Celoten sistem bo izgrajen v 3 letih. Dvosmerno komunikacijsko omrežje bo omogočalo Clevelandu časovno sinhronizirano odčitavanje urnih vrednosti porabe vode in izdajo računov v realnem času.

S fiksnim sistemom zbiranja podatkov, bo Cleveland bistveno izboljšal operativno učinkovitost in zmanjšal mesečne stroške odčitavanja vodomerov.

Itronov “Data Management” programski paket bo zagotavljal analiziranje urno zajetih intervalnih podatkov in omogočal učinkovit gospodarjenje s pomočjo podpornih orodij, kot je preverjanje dimenzijske ustreznosti vodomerov in preverjanje učinkovitosti delovanja sistema vodooskrbe.

Ta projekt predstavlja do sedaj največjo pogodbo za Itron North America ki je rezultat trdega dela ter predanosti celotne ekipe.