SPREMEMBA NASLOVA PODJETJA ENERKON

Spoštovani poslovni partner!

Obveščamo vas, da je naše podjetje na podlagi Obvestila o preštevilčenju stavb,št. 02122-
7/2012-10, izdanega  s strani GURS-a zaradi uvedbe novega naselja in uličnega sistema v
obstoječi poslovni coni, z dnem 9.2.2012 spremenilo poslovni naslov, ki se od navedenega
datuma glasi:
ENERKON d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod javorji 4
1218 KOMENDA
Sedež našega podjetja se je pravno formalno spremenil v »Poslovna cona Žeje pri Komendi«.
Dejansko naše podjetje ostaja na isti lokaciji in v isti poslovni stavbi kot do sedaj, v pravnem prometu pa od 9.2.2012 uporabljamo novi poslovni naslov, kot je navedeno zgoraj.
Vsi naši ostali matični in kontaktni podatki, vključno s telefonskimi številkami in elektronskimi naslovi,ostajajo nespremenjeni.
Vljudno vas prosimo, da vso korespondenco in dokumentacijo naslavljate na novi naslov in  da navedeno
spremembo naslova vnesete v svoje kontaktne in matične podatke.