ENERKON

Smo strokovnjak na področju merjenja porabe vode in toplotne ter hladilne energije. Svoje delo opravljamo odgovorno in zavzeto. Naša motivacija so zadovoljni kupci in poslovni partnerji, pa tudi zavest, da s svojo ponudbo, podporo in storitvami svojim strankam pomagamo zagotavljati učinkovitost meritev ter optimizirati porabo toplotnih in vodnih virov.

Enerkon

PODJETJE

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991, z dejavnostjo trženja merilnih naprav pa smo pričeli v letu 1996. Najprej z merilniki toplotne energije in vodomeri, zelo hitro pa smo svojo ponudbo dopolnili s celostnimi sistemskimi rešitvami merjenja, odčitavanja, spremljanja in analiziranja porabe ter zagotavljanja tehnične in strokovne podpore ter servisa.

Sodelujemo z vodilnimi proizvajalci merilne opreme, zato lahko v vsakem trenutku svojim kupcem in partnerjem ponudimo najboljše izdelke na trgu. Strategija in razvoj podjetja temeljita na lastnem znanju in razvoju.

Enerkon

NAŠE POSLANSTVO

Vsaki stranki želimo zagotoviti optimalno rešitev, ki smiselno uporablja številne nove zmogljivosti, funkcije in prednosti sodobnih tehnologij. S tem aktivno pripomoremo tudi k optimizaciji porabe vode in energije. Natančno merjenje, sprotno spremljanje porabe in pregled nad njo namreč našim strankam pomagajo izboljšati učinkovitost in preprečiti nepotrebne izgube. Tako s svojim delovanjem posredno pripomoremo k čistejšemu okolju in lepši prihodnosti za vse.

Enerkon

CELOSTNE REŠITVE

Dejavnost podjetja stoji na štirih močnih stebrih: prodaja, tehnična podpora, storitve in razvoj. Vsak zase deluje samostojno, sinergija vseh štirih pa nam omogoča, da svojim strankam zagotovimo celostno rešitev po meri. Svojim strankam ne prodajamo le vrhunske merilne opreme, ampak jim zagotovimo montažo, servisiranje, izobraževanje, pa tudi odčitavanje, delitev stroškov in integracijo MDM, AMR, AMI sistemov. Naša celostna rešitev omogoča stranki, da kar najbolj izkoristi vse prednosti, ki jih nudi najnaprednejša merilna tehnologija.

Enerkon

PRODAJA

Vse se začne pri natančni, zmogljivi in kakovostni merilni opremi najboljših proizvajalcev. Svojo ponudbo nenehno nadgrajujemo z novimi tehnologijami števcev. Nudimo najširši program na področju merjenja vode, toplote in hladu.

S širokim programom nadgradnje števcev (AMR, AMI in MDM) strankam zagotavljamo pomoč pri obdelavi in uporabi podatkov za obračunske, napovedne, monitoring in upravljavske namene. Toplotna in hladilna energija se praktično v celoti merita z ultrazvočno tehnologijo, ki se čedalje bolj uveljavlja tudi na področju meritev porabe vode.

Enerkon

TEHNIČNA PODPORA

Za merilno opremo pri strankah poskrbimo s servisom in vzdrževanjem, sami ali prek pooblaščenih izvajalcev. Enako velja za AMR, AMI in MDM sisteme, za katere izvajamo projektno vodeno nadgradnjo. Velik poudarek dajemo nenehnemu izobraževanju zaposlenih, pa tudi izobraževanju projektantov in uporabnikov naših števcev in sistemov. Le ustrezno usposobljene stranke namreč lahko izrabijo vse tehnične lastnosti in prednosti, ki jih prinašajo napredni števci in napredni sistemi prenosa podatkov.

Enerkon

STORITVE

Konkurenčnost naše ponudbe bistveno zvišuje širok nabor visokoprofesionalnih storitev. Z usposobljenimi sodelavci poskrbimo za svetovanje pri izbiri naprav in sistemov odčitavanja, popis oziroma odčitavanje merilnih naprav, delitev stroškov ogrevanja ter tople in hladne vode, izdelamo pa tudi letna poročila, skladna s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah s več posameznimi deli.

Enerkon

RAZVOJ

Stavimo na napredek. Z lastnim razvojem iščemo vedno nove priložnosti za izboljšanje storitve in napredek v gospodarnem ravnanju z naravnimi viri. V sodelovanju s podizvajalci in dobavitelji razvijamo programske pakete in rešitve, delitev stroškov pa že od samega začetka izvajamo na lastnem programskem paketu EnerDel. Poleg tega smo razvili lasten programski paket EnerPis, za uporabo ob sistemu za radijsko odčitavanje števcev EnerPisT, in EnerBus, programski paket za daljinsko odčitavanje števcev po M-Bus. Vse to pa zaokroža Enerkonov spletni portal EnerWEB, ki pomeni neposredno povezavo z uporabniki in partnerji.

Enerkon

VIZIJA

Biti hočemo prvi. Prvorazreden poslovni partner, ki nudi popolno podporo in celostne rešitve na področju merjenja porabe vode in toplotne energije. Prva misel vsakogar, ki potrebuje podporo v njegovih prizadevanjih za čim gospodarnejšo porabo virov in ustvarjanju lepšega jutri.