Pooblaščeni servisi

Strokovnjaki podjetja ENERKON od leta 1996 izvajajo sledeče storitve:

 • svetovanje pri izbiri merilnih naprav,
 • svetovanje pri izbiri sistemov odčitavanja merilnih naprav,
 • montažo merilnih naprav,
 • vzdrževanje merilnih naprav,
 • instaliranje sistemov odčitavanja merilnih naprav,
 • vzdrževanje sistemov odčitavanja merilnih naprav,
 • popis / odčitavanje merilnih naprav,
 • delitev stroškov ogrevanja ter tople in hladne vode,
 • izdelavo letnih poročil skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (UL RS 07/10), ter hladne vode,
 • ostale poprodajne storitve.

Pooblaščeni servisi za servisiranje in overjanje merilnih naprav:

JP ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Merilni laboratorij
Verovškova ulica 62
1000 LJUBLJANA
Telefon: 01 588 95 70

Pooblaščen laboratorij za:

 • Toplotne števce / klima / kombi, proizvajalca Itron / Allmess
 • Toplotne števce / klima / kombi, proizvajalca Kamstrup
 • Vodomere proizvajalca Itron / Allmess
 • Vodomere proizvajalca Diehl

JP VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o.
Laboratorij za kontrolo vodomerov
Vodovodna cesta 90
1000 LJUBLJANA
Telefon: 01 580 81 60

Pooblaščen laboratorij za:

 • Vodomere proizvajalca Itron
 • Vodomere proizvajalca Diehl

SERVIS VODOMEROV BOŠTJAN PODREPŠEK s.p.
Obrtniška cesta 6
3220 ŠTORE
Telefon: 03 781 03 30

Pooblaščen servis za:

 • Vodomere proizvajalca Itron
 • Vodomere proizvajalca Diehl