Opomba katalog

Opomba: Kljub vsej pazljivosti pri ustvarjanju te spletne strani ENERKON ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake. Enerkon si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke in njihovo tehnično dokumentacijo brez predhodnega opozorila.