POLITIKA ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKI (COOKIES)

Zakon o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS št. 109/2012 – v nadaljevanju ZEKom-1) v 157. členu določa uporabo piškotkov in vseh drugih tehnologij, ki omogočajo shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, ki so shranjeni v terminalski opremi naročnika (kot npr. Flash cookies, web beacon, bug, clear gif). Zaradi lažjega razumevanja se v nadaljevanju tega dokumenta uporablja splošen izraz »piškotki«, čeprav se ta izraz nanaša na vso tehnologijo, ki omogoča shranjevanje ali pridobivanje podatkov iz opreme uporabnika. Piškotki se uporabljajo na vseh tehničnih napravah (računalniki – navadni, prenosni, tablični, telefoni, televizije…ipd), ki omogočajo iskanje/brskanje po internetu, elektronski pošti…, zaradi lažje uporabe pa se v tem dokumentu uporablja splošni izraz »računalnik«.

Enerkon si prizadeva varovati zasebnost in osebne podatke uporabnikov svojih spletnih strani, zato predlaga, da si vsak uporabnik skrbno prebere to politiko zasebnosti in piškotkov, da bo razumel pomen in namen uporabe piškotkov in se bo lahko odločil katere piškotke želi, da se na računalniški opremi uporablja.

Uporaba spletnih strani Enerkona pomeni, ste bili seznanjeni z vsebino te spletne strani, da se strinjate s politiko zasebnosti in piškotkov, ki jih Enerkon ali njegovi spletno povezani pogodbeni partnerji, uporabljajo.

UPORABA POJMOV

1.člen

Piškotki so običajno male tekstovne datoteke, ki imajo identifikacijsko oznako, ki se shranijo v mapi vašega brskalnika ali podatkovni podmapi programske opreme.
Piškotki se ustvarijo, ko preko svojega brskalnika obiskujete posamezno spletno stran, ki uporablja piškotke, da sledi vašim premikom na spletni strani, pomaga nadaljevati tam, kjer ste končali, si zapomni vaše registracijske podatke ob prijavi, si zapomni teme, ki ste jih gledali in druge prilagojene funkcionalnosti. Piškotki so pogosto nepogrešljivi za internetne strani, ki imajo ogromno bazo podatkov, potrebujejo prijavo, imajo prilagodljive teme ali drugačne napredne rešitve. Piškotki običajno ne vsebujejo veliko informacij, zato tudi (praviloma) ni mogoča identifikacija uporabnika. Vendar velja opozoriti, da trženjske metode postajajo vedno bolj napredne in v določenih primerih piškotki lahko služijo tudi za izdelavo profila uporabnika ali za ugotavljanje njegovih »brskalnih« navad.

2.člen

Piškotkova datoteka/mapa (orig. file/folder) je majhna, običajno naključna kodirana tekstovna datoteka, ki pomaga vašemu brskalniku upravljanje posamične internetne strani. Piškotkova datoteka je generirana preko obiskane spletne strani na vaš računalnik. Ko ponovno obiščete isto spletno stran se preko vašega brskalnika aktivira piškotkova datoteka, ki je bila shranjena na vašem računalniku, vaš brskalnik pa uporabi podatek iz piškotkove datoteke za lažjo uporabo strani kot npr. avtomatična prijava, uporaba shranjenih nastavitev ipd., kar ste na prejšnji seji iste internetne strani že uporabljali.

Piškotek, ki je shranjen za posamezno internetno stran, je ekskluziven in ni mogoče, da bi isti piškotek uporabljalo več internetnih strani. Piškotek nima izvršljive kode in nima »svojega življenja«, ampak ima zgolj funkcijo, da se uporabi na internetni strani, ki ga je kreiral in shranil na vašem računalniku.

Obstajata dve vrsti piškotkov: začasni ali sejni piškotki (t.im. session cookies), ki so ustvarjeni začasno in obstajajo od trenutka, ko pridete na internetno stran, pa dokler je ne zapustite. Ko stran zapustite, se piškotek oz. piškotki izbrišejo iz vašega računalnika. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, npr. elementov v vašem nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu, ipd. Druga vrsta piškotkov sotrajni piškotki (t.im. permanent cookies) in ostanejo na podmapi vašega brskalnika in so ponovno aktivirani, ko ponovno obiščete isto spletno stran, ki je ustvarila konkretne piškotke. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje podatkov o registraciji, nastavitvah jezika, grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa. Trajni piškotki ostanejo na vašem računalniku toliko časa, kot imajo določeno dobo obstoja na vašem računalniku oz. datoteki. lahko tudi več mesecev ali let.

3.člen

Lastni piškotki (first party cookies) so piškotki tiste spletne strani, ki jo obiskujete.

Piškotkih tretjih (third party cookies) so piškotki tretjih (zunanjih) internetnih strani, torej strani, ki jih ne obiskujete neposredno. Gre za strani, ki oglašujejo svoje spletne strani ali izdelke na tuji spletni strani, tj. tisti, ki jo neposredno obiskujete. Običajno gre za oglase in oglasna sporočila teh tretjih (zunanjih) strani in se njihov piškotek shrani na vašem računalniku.

Kljub temu, da so piškotki neškodljive tekstovne datoteke, ki vam pomagajo pri uporabi internetnih strani, velja izpostaviti, da se lahko uporabljajo tudi za druge namene kot sledenje zgodovine, ipd. Če se vam zdi, da to posega v vašo zasebnost, lahko te piškotke izklopite skladno z navodili navedenimi v nadaljevanju.

4.člen

ZEKom-1 določa dve izjemi, ko upravljavec spletne strani, ki uporablja piškotke ne potrebuje soglasja ali dovoljenja uporabnika:

  • piškotki, ki so potrebi izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju,
  • piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ko jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

Piškotki, ki jih ni dovoljeno uporabljati brez soglasja uporabnika, so tisti, ki omogočajo boljšo funkcionalnost, boljše delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo. Prav tako so to primeri piškotkov, ki so vezani na vtičnike družbenih omrežji, za analiziranje prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed), trženje in oglaševanje, pri čemer je zelo pomembno ali je trženje izvajano s strani lastnih piškotkov ali piškotkov tretjih spletnih strani.

5.člen

Privolitev posameznika je skladno s 6. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004, 113/2005, 51/2007, 67/2007 – v nadaljevanju ZVOP-1), prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po tem zakonu; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

Privolitev mora biti dana v naprej in nikakor ni enaka naknadni zavrnitvi (standar opt-out). Pred privolitvijo posameznika, piškotek ne sme biti shranjen na računalniku uporabnika. V primeru, da uporabnik zavrne uporabo piškotka, le-ta sploh ne sme biti shranjen na njegovem računalniku.

V določenih primerih zadošča seznanitev uporabnika s piškotki, ko se na spletni strani pojavi okno, da se na predmetni spletni strani uporabljajo piškotki, v določenih bolj invazivnih posegih (npr. trženja) pa je potrebno izrecno soglasje/privolitev uporabnika, da privoli v uporabo piškotkov ali pa uporabo zavrne.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

6. člen

Enerkon si prizadeva varovati osebne podatke uporabnikov. Prosimo, da si preberete spodnja navodila o tem,  kako Enerkon uporablja, zbira, prenaša in hrani osebne podatke.

Enerkon vas bo lahko zaprosil, da posredujete določene osebne podatke, ki so pomembni za Enerkon ali z njim povezane poslovne partnerje. Enerkon in povezani poslovni partnerji bodo hranili vaše osebne podatke med seboj in v skladu s to politiko zasebnosti. Ti podatki so prav tako lahko uporabljeni  skupaj z drugimi podatki za izboljšanje naših izdelkov, vsebine ali oglaševanja.

Ko se prijavite v sistem in kreirate svoj uporabniški profil, Enerkon lahko zbira vaše osebne podatke kot ime in priimek, vaš naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in vaše kontaktne podatke ipd.

7. člen

Enerkon bo vaše osebne podatke uporabljal tudi za obveščanje o pomembnih aktivnostih, ki se dogajajo v okviru Enerkona, kot npr. izboljšave programske opreme, spremembe pogojev poslovanja, novosti ipd. Če ne želite prejemati naših obvestil, se lahko od njih kadarkoli odjavite.

Enerkon lahko vaše osebne podatke uporabi tudi za interne namene, za npr. analiziranje podatkov, raziskave, ki izboljšujejo izdelke Enerkona.

8.člen

Enerkon lahko zbira tudi podatke, ki niso neposredno osebni podatki kot poklic, lokacijo in druge posebnosti, ki so namenjene izboljšanju izdelkov Enerkona.

9.člen

Enerkon kot druge internetne strani uporablja piškotke, ki so nujne za njeno delovanje. Zlasti so to piškotki, ki so potrebni zaradi prenosov sporočil in za zagotovitev storitev, ki jih naročnik izrecno zahteva. Enerkon o teh piškotkih izrecno ne obvešča uporabnikov.

Enerkon uporablja tudi piškotke, ki niso nujno potrebni za delovanje strani, so pa namenjeni boljšemu/hitrejšemu delovanju, boljši funkcionalnosti internetnih strani in omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo.

Nadalje Enerkon lahko (ne nujno) uporablja piškotke, ki so namenjeni analiziranju prometa zaradi boljše kvalitete storitev. V primerih prvega in drugega odstavka tega člena bo Enerkon na svoji spletni strani, na vidnem mestu (običajno na vrhu dokumenta, če to ne bo mogoče pa kjerkoli drugje na strani), obvestil uporabnika, da se na strani, ki jo želi ogledati, uporabljajo piškotki. Uporabnik ima možnost stran zapustiti in s tem ne bo prišlo do shranitve piškotka/ov na računalniku uporabnika. V kolikor bo uporabnik nadaljeval z uporabo spletne strani, se domneva, da je uporabnik privolil v uporabo piškotkov in se bodo na njegov računalnik shranili potrebni piškotki.

10.člen

Enerkon uporablja piškotke tretjih (third party) in sicer za merjenje statistik obiska spletne strani – Google Analytics in piškotke Gospodarske zbornice Slovenije (certifikat Excellent SME). O teh kot o morebitnih drugih piškotkih, ki jih uporablja Enerkon, bodo uporabniki obveščeni neposredno na spletni strani Enerkona. Pri omenjenih piškotkih Enerkon ne zbira nobenih podatkov o uporabniku.

Enerkon in njegovi poslovni partnerji (tretji – third party) lahko (ne nujno) uporabljajo tudi piškotke, ki so predmet oglaševanja in trženja svojih izdelkov ali izdelkov svojih poslovnih partnerjev. V tem primeru bo Enerkon ne samo obvestil uporabnika o uporabi piškotkov skladno s prejšnjim členom, ampak bo uporabniku ponudil možnost, da sprejme uporabo piškotkov ali zavrne. V primeru, da bo uporabnik zavrnil uporabo piškotkov, le-ti ne bodo shranjeni na njegovem računalniku, pri čemer Enerkon ob tem opozarja, da se s tem določene internetne strani, lahko (ne nujno) ne bodo pravilno prikazovale.

Enerkon in njegovi poslovni partnerji lahko (ne nujno) uporabljajo tudi piškotke, ki omogočajo spletno vedenjsko oglaševanje, ki je posebna oblika oglaševanja, ki omogoča sledenje uporabnikov preko različnih  spletnih strani in omogoča beleženje njihovih interesov. S tem nastane profil uporabnika, ki nato dobi le oglase, vezane na njegove interese. Tudi v teh primerih bo Enerkon zahteval izrecno soglasje uporabnika, da piškotke sprejme ali zavrne, skladno s prejšnjim odstavkom tega člena.

11.člen

Piškotke, ki jih uporabljate, lahko  na posameznem brskalniku izklopite na izklopite na sledeč način :

  • Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 – kliknite na vrhu brskalnika Orodja – Internetne možnosti – Zasebnost – nastavitev nad srednjo stopnjo (srednja; srednje visoka; visoka ali blokiraj vse piškotke), kar bo onemogočila uporabo piškotkov,
  • Mozilla Firefox – kliknite na vrhu brskalnika  Možnosti – Zasebnost – Sledenje in obkljukajte pod » Spletnim stranem sporoči, naj mi ne sledijo«
  • Safari – kliknite na vrhu brskalnika Nastavitve – Zasebnost – označi možnost Onemogoči uporabo piškotkov tretjih oseb in oglaševalnih piškotkov – Shrani,
  • Google Chrome – kliknite na vrhu brskalnika – Orodja – Nastavitve – Prikaži dodatne nastavitve – Zasebnost – Nastavitve vsebine – odkljukajte Blokiraj piškotke in podatke drugih spletnih mest

Pri morebitnih drugih brskalnikih se pozanimajte o njihovih piškotkih in odstranitvi/izkopu le-teh na njihovi spletni strani, običajno pod orodja in možnosti.

12.člen

Ti izjava o zasebnosti in piškotkih je sestavni del študije, ki je bila opravljena s strani Odvetniške pisarne Petek, d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana za družbo Enerkon in so avtorsko delo ter predmet avtorske zaščite. Prepovedana je vsakršna zloraba, uporaba, kopiranje, reprodukcija, ali kakršnokoli druga uporaba/zloraba predmetnih splošnih pogojev za komercialne ali nekomercialne namene. Za kršitev avtorskih pravic imata tako družba Enerkon kot Odvetniška pisarna Petek, d.o.o. pravico uveljavljati vse pravice zaščite avtorskega dela pod civilno in kazensko odgovornostjo. Kršitev avtorskih pravic predstavlja kaznivo dejanje po 147. in 148. členu KZ-1 in odškodninsko odgovornost najmanj v višini običajnega avtorskega honorarja povišanega za 200 % skladno s 168. členom ZASP. V kolikor je škoda višja od ugotovljenega zneska, se presežek lahko dodatno uveljavlja.

Poslovna cona Žeje pri Komendi, 12. 6. 2013
ENERKON d.o.o.