ITRON VODOMERI

Itron vodomere odlikuje dolgoročna stabilnost, najširši tipski nabor in pripravljenost vseh tipov vodomerov za komunikacijsko nadgradnjo!
Vsi vodomeri so opremljeni s številčnicami, ki omogočajo komunikacijsko nadgradnjo; brezžično ali žično in različnih frekvenc in tehnologij (wM-Bus, Radian, IoT, M-Bus, Impulz).
Komunikacijska nadgradnja je lahko tudi tovarniško nameščena, kar poenostavi sistemsko operativno delo našim naročnikom.
Strankam je omogočena vgradnja vodomerov v vse vrste inštalacij, sistemska nadgradnja pa s svojo interoperabilnostjo omogoča enostavne prehode v digitalizacijo rešitev merjenja.
Ultrazvočni vodomeri in IoT rešitve so že sedanjost!


Stanovanjski vodomer

SISTEM V DN15 IN DN20

Allmessovi vodomeri sistema V +m ustrezajo po zasnovi, konstrukciji in izdelavi enakim načelom kot original Allmess MK +m sistem. So kakovostni produkti s specifičnimi rešitvami za trajno uporabo, dolgo življenjsko dobo, upoštevajoč zakonska določila. Na milijone dobavljenih vodomerov tvori osnovo za izpolnjevanje najvišjih norm kakovosti. Allmess vodomere lahko dobite z elektronskim vmesnikom za povezavo z radijskim, M-Bus ali impulznim modulom. Tako je daljinsko odčitavanje vedno na voljo. Z Allmess-Enerkonovim M-Bus in radijskim sistemom, s katerim so opremljeni Allmessovi vodomeri, je daljinsko odčitavanje prilagojeno tudi najpomembnejšim servisnim standardom. Allmess ima celoten radijski sistem!


Stanovanjski vodomer

SISTEM MK DN15 IN DN20

Sodobni vodomeri združujejo merilno natančnost in dolgotrajno zanesljivost meritev ter izpolnjujejo zahteve, ki jih predpisuje zakonodaja (Zakon o meroslovju, Pravilnik o merilnih instrumentih), poleg tega pa je njihova montaža več kot enostavna. To pomeni, da bo inštalater hitro in varno namestil merilno napravo, zamenjava le-te po izteku overitvenega obdobja pa bo prav tako enostavna in hitra. Pri tem bodo stroški merjenja za uporabnika nizki in pregledni.


Stanovanjski vodomer

UNIMAG+PE DN15 IN DN20

Z Unimag+PE je Itron izdelal nov vsestranski vodomer za stanovanjsko uporabo, ki ga je mogoče kadarkoli nadgraditi v napredno komunikacijsko napravo. Vodomer združuje enotokovno turbinsko tehnologijo z dokazano zanesljivostjo suhe številčnice. Noben del številčnice ni v stiku z vodo, zahvaljujoč zanesljivemu delovanju magnetnega prenosa med turbino in številčnico.


Stanovanjski vodomer

UNIMAG+CYBLE DN15 IN DN20

Unimag Cyble je vsestranski enotokovni stanovanjski vodomer, ki ga lahko kadarkoli povežemo v daljinski sistem odčitavanja. Vodomer omogoča uporabo celotnega nabora Itron Cyble komunikacijskih modulov. Za hladno vodo do 30°C in za toplo vodo do 90°C ter poljuben način vgradnje. MID odobritev.


Volumetrični vodomer

AQUADIS+ HR DN15 IN DN20

Visoko zmogljiv volumetrični vodomer za sodobne sisteme daljinskega odčitavanja. Omogoča uporabo celotnega nabora Itronovih Cyble komunikacijskih modulov. Za hladno vodo do 30°C in vgradnjo v vseh položajih. Možnost izbire plastične številčnice suhe izvedbe z brisalcem (TSN) ali v bakrenem ohišju z razredom zaščite IP68 (TVM). MID odobritev.


Volumetrični vodomer

AQUADIS+ DN25-DN40

Visoko zmogljiv volumetrični vodomer za sodobne sisteme daljinskega odčitavanja. Omogoča uporabo celotnega nabora Itronovih Cyble komunikacijskih modulov. Za hladno vodo do 30°C in vgradnjo v vseh položajih. Možnost izbire plastične številčnice suhe izvedbe z brisalcem (TSN) ali v bakrenem ohišju z razredom zaščite IP68 (TVM). MID odobritev.


Enotokovni vodomer

FLODIS DN15-DN32

Flodis je enotokovni turbinski vodomer za učinkovito merjenje in obračun. Oblikovan je za najboljše rezultate merjenja v  svojem razredu v vseh pogojih. Optimalno deluje  pri horizontalni vgradnji in je neobčutljiv na motilce pretoka. Odlikujeta ga zanesljivost in natančnost, ki presega zahteve razreda C. Posebno zmogljiv pri maksimalnih in trajno nizkih pretokih zaradi svojega patentiranega krogličnega uležajenja.


Enotokovni vodomer

FLOSTAR M DN40-DN150

Flostar M je enotokovni turbinski vodomer za učinkovito merjenje in obračun. Oblikovan je za najboljše rezultate merjenja v  svojem razredu v vseh pogojih. Vodomer Flostar M  za horizontalno vgradnjo je sodobno zasnovan za izpolnjevanje vseh zahtev podjetij, ki upravljajo z vodovodnimi sistemi, ter prinaša velike prihodke. Optimalno deluje  pri horizontalni vgradnji in je neobčutljiv na motilce pretoka. Paleto izdelkov Flostar M odlikujeta zanesljivost in natančnost, ki presega zahteve razreda C. Posebno zmogljiv pri maksimalnih in trajno nizkih pretokih zaradi svojega patentiranega krogličnega uležajenja.


Woltman vodomer

WOLTEX M DN50-DN300

Woltex M je Woltman vodomer za učinkovito merjenje in obračun pretoka v vseh položajih vgradnje  ter enostaven za vzdrževanje na mestu vgradnje. Woltex M vodomer zagotavlja natančno merjenje v vseh položajih in močno presega standardne zahteve razreda B. Woltex M je odobren vodomer z dvema nazivnima stopnjama pretoka, zahvaljujoč širokemu merilnemu območju in izredni vzdržljivosti. Woltex M vodomere odlikuje robustna izdelava, zanesljiva hidravlika in odobren izmenljiv merilni mehanizem, ki omogoča enostavno vzdrževanje na mestu vgradnje. Številčnica ima bakreno ohišje (IP68), mineralno steklo pa omogoča lažje odčitavanje in uporabo celotnega nabora Itron Cyble komunikacijskih modulov. Za hladno vodo do 30°C.


Ultrazvočni vodomer

INTELIS DN15-DN200

Intelis združuje najnovejšo ultrazvočno tehnologijo merjenja porabe vode z visokozmogljivo in varno radijsko komunikacijo. Brez gibljivih delov omogoča zaščito pred nenačrtovanimi stroški vzdrževanja in zagotavlja natančno merjenje skozi celotno življenjsko dobo števca. Integrirana AMR komunikacija pa ponuja koristne in prilagojene funkcije mobilnega ali fiksnega radijskega zajemanja podatkov.